Missä?

 

Kauppahalli, Joensuu

 

 Kauppahalli on Joensuun keskustassa. Siinä on monta isoa ikkunaa, joista kaksi on mukana tässä hankkeessa.

 

Kenelle?

Hanke on tarkoitettu kaikille, jotka voivat kulkea Joensuun Kauppahallin ikkunoiden edessä.

 

Milloin?

Vain maaliskuussa 2016

Kuka on mukana?

Miksi tämä hanke?

Kauppahallin ikkunoissa on perinteisesti kerrottu olennaisia asioita Joensuusta. Usein niissä on kerrottu tulevista tai menneistä tapahtumista.

 

Itsekin Joensuun asukkaina aloimme miettiä, kuinka tiedonvälitykseen voisi yhdistää uusia kokemuksia. Nykyaikana tämän pitäisi olla mahdollista. Siten vuonna 2015 Ubium otti yhteyttä Joensuun kaupunkiin, ja hitaasti mutta varmasti lähti liikkeelle joulukuussa 2015 tämä hanke: Ikkunoita Maailmalle.

 

Toivomme, että kaikki hankkeessa mukana olevat pitävät siitä ja kaiken kaikkiaan kokevat, että maailma on vain heijastus mielikuvituksestamme. Kaikki on mahdollista.

 

Hanke vaatii paljon vaivaa, mutta uskomme sen arvoon kaikille, jotka asuvat tai käyvät Joensuussa. Lisäksi, on vaivanarvoista luoda mahdollisuus tavata ja muodostaa yhteyksiä henkilöihin, jotka ovat kiinnostuneita koulutuksesta, pelaamisesta, oppimisesta, teknologiasta, matkustamisesta, museoista, innovoinnista ja muista aiheista, joissa yhdistyy tieto ja luovuus avoimella mielellä.